ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Skąpe
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje Społeczne projektu OPP na rok 2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie uchwały Nr Lll/351/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 14 września 2010r Nr 89, poz. 1284) Wójt Gminy Skąpe zarządza konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku. 
Konsultacje mają formę opinii pisemnej, którą można składać osobiście w terminie od 8 do 15 listopada 2019r. w sekretariacie Urzędu Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, lub przesłać pocztą tradycyjną na ww. adres (decyduje data stempla pocztowego), lub pocztą mailową na adres:
 
 
 
Wójt Gminy Skąpe
/-/ Zbigniew Woch

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skąpe
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Czajka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-05 09:23:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Czajka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-05 09:23:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Czajka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-05 09:23:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół inwentaryzacyjny, nieruchomości podlegających komunalizacji na wniosek Gminy Skąpe.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Skąpe działając na podstawie art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 nr 32 poz.191 z późn. zmianami), uprzejmie informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skąpe, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skąpe www.bip.skape.pl oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Niesulice do publicznego wglądu wyłożony został na okres 30 dni od dnia 22 października 2019 r. do dnia 22 listopada 2019 r. protokół inwentaryzacyjny, nieruchomości podlegających komunalizacji na wniosek Gminy Skąpe.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skąpe
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Czajka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-22 13:53:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Czajka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-22 13:54:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Czajka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-22 13:54:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji