ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Skąpe
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór na wolne stanowisko pracy - Radca prawny Urzędu Gminy Skąpe

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 31/2019
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 18 lipca 2019 roku
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy – Radca prawny Urzędu Gminy Skąpe
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko pracy – Radca prawny Urzędu Gminy Skąpe.
§ 2. Ogłoszenie konkursu zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do kadr, oświaty, kultury.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 30/2019
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 18 lipca 2019 roku
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy – główny księgowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko pracy – główny księgowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem.
§ 2. Ogłoszenie konkursu zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do kadr, oświaty, kultury.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Nawigacja między stronami listy informacji