ˆ

Adres

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Urząd Gminy Skąpe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-07-02 14:07:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Adres: 66-213 Skąpe 65
Gmina: Skąpe
Powiat: świebodziński
Województwo: lubuskie
Telefony: 068 3419212
068 3419213
068 3419227
Fax: 068 3419180
E-mail:
Serwis WWW: http://www.skape.pl
Czas pracy: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
Nr konta (m.in. do opłaty skarbowej): 70 1020 5402 0000 0002 0027 6899
 
 
Zakres działania:
1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady Gminy i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w gminie.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
 1. zadań własnych,
 2. zadań zleconych,
 3. zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych),
 4. zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,
 5. zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.
 
Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji, w szczególności:
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
 2. wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
 3. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.
 4. przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,
 5. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
 6. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy
 7. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
 8. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
  1. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
  2. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
  3. przechowywanie akt,
  4. przekazywanie akt do archiwów,
 9. realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Skąpe
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Radajewska Data wytworzenia informacji: 2003-07-02 14:07:24
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Radajewska Data wprowadzenia do BIP 2003-07-02 14:07:24
Wprowadził informację do BIP: Marta Kincel-Olejnik Data udostępnienia informacji: 2003-07-02 14:07:24
Osoba, która zmieniła informację: Ireneusz Noji Data ostatniej zmiany: 2015-03-06 09:15:26
Artykuł był wyświetlony: 18234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Skąpe
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu