ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Skąpe
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rok 2018

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o terminie IV zwyczajnej Sesji Rady Gminy Skąpe

Akapit nr 1 - brak tytułu

                 Skąpe, dnia 13 grudnia 2018 r.
 
 
BRA.0002.4.2018
                  
Porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Skąpe, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 1000 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy  Skąpe.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2019:
 • odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2019;
 • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2019 wraz z uzasadnieniem;
 • odczytanie opinii komisji stałych,
 • wniesienie autopoprawek do projektu uchwały, dyskusja i ich przegłosowanie;
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2019.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030:
 • odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030;
 • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030,
 • odczytanie opinii komisji stałych,
 • wniesienie autopoprawek, dyskusja i ich przegłosowanie;
 • głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2019-2030.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie programu „Karta Seniora”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skąpe oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania diet radnym Gminy Skąpe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącemu zarządu osiedla oraz  zwrotu kosztów podróży służbowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Skąpe oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Świebodzińskiego.
 11. Zapytania sołtysów i mieszkańców oraz odpowiedzi na nie.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Skąpe.
 15. Przyjęcie protokołu III sesji Rady Gminy Skąpe.
 16. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mariusz Kuźmicz
 
 
           
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skąpe
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ilona Zalisz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ilona Zalisz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-14 09:52:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ireneusz Noji
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-14 09:52:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ireneusz Noji
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-14 09:52:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji