ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Skąpe
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia 2019

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skąpe z dnia 3 września 2019 roku dotyczące informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 3 września 2019 
roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Skąpe podaje dowiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:
 
Nr obwodugłosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
page1image51090304
1
Cibórz, Cząbry, Międzylesie, Podła Góra, Zawisze
Klub Zakładowy "ESKULAP", Cibórz 37, 66-213Skąpe
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
page1image65847296
2
Błonie, Kalinowowo, Łąkie, Niesulice, Ołobok, Rokitnica, Węgrzynice, Złoty Potok
Świetlica wiejska, Ołobok ul. Wojciechowskiego 34, 66-213 Skąpe
page1image51068928
3
Darnawa, Kaliszkowice, Niekarzyn, Pałck, Przetocznica, Radoszyn, Skąpe
Sala wiejska, Skąpe 48, 66-213 Skąpe
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
page1image65856864
4
Cibórz 48 - 50, 54, 60, 56, 59
Stara Przychodnia, Cibórz 7, 66-213 Skąpe
page1image48857424
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadającyorzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I najpóźniejdo dnia 30 września 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiuosób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4
) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) za
liczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Skąpe najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.
 
Wójt Gminy Skąpe
/-/ ZBIGNIEW WOCH

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skąpe
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Czajka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-04 14:07:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Czajka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-04 14:09:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Czajka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-04 14:09:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
97 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Skąpe, o wydanej w dniu 29 sierpnia 2019 r. decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru budynku nr 3 z izby przyjęć szpitala na aptekę szpitalną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu, na działce o nr ewid. gr. 333/86, w obrębie Międzylesie, miejscowość Cibórz, gmina Skąpe”.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Skąpe, dnia 29 sierpnia 2019 r.
GP.6733.10.7.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945  z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 10 i 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Wójt Gminy Skąpe
 
zawiadamia strony postępowania
o wydanej w dniu 29 sierpnia 2019 r. decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.  „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru budynku nr 3
 z izby przyjęć szpitala na aptekę szpitalną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu, na działce o nr ewid. gr. 333/86, w obrębie Międzylesie, miejscowość Cibórz, gmina Skąpe”.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Skąpe, Skąpe 65,
pokój nr 14 w godzinach urzędowania.
 
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.
 
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Skąpe w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
 
 
    Wójt Gminy Skąpe
    /-/ Zbigniew Woch
 
        
 
Podano do wiadomości poprzez:
  1. umieszczenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skąpe oraz w sołectwie Cibórz
  2. na stronie internetowej: www.bip.skape.pl
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skąpe
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Czajka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-28 12:38:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Czajka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-31 00:14:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Czajka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-31 00:14:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji