Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Skąpe
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statut gminy

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXIX/200/2009 Rady Gminy Skąpe z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Skąpe

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-23 13:15:46 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIX/200/2009
Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Skąpe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/30/2003 r. Rady Gminy w Skąpem z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Skąpe (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego Nr 12, poz. 209, zm. Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2005 Nr 19, poz. 382) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przebieg sesji nagrywa się na nośniku cyfrowym i przechowuje do czasu przyjęcia protokołu przez Radę.”,
2) § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Olczak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skąpe
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Hoppen-Anyszko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Hoppen-Anyszko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-23 13:14:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Kincel-Olejnik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-23 13:15:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ireneusz Noji
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-10 07:21:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13546 raz(y)