ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Skąpe
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie dowodów osobistychDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie dowodów osobistych

Szczegóły informacji

Wydawanie dowodów osobistych

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych, obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego

Ogłoszono dnia: 2003-07-18 13:34:05

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Jan Czarnuszewicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Skąpe
Parter, pok. nr 3

Telefon kontaktowy

068 3419212, 3419213, 3419227 wew. 28

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Skąpe
Parter, pok. nr 3

Wymagane Dokumenty

Opis
Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty
1. jeśli ukończyła 18 rok życia,
2. jeśli ukończyła 15 rok życia i pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo pod nią pozostaje,
3. osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od urodzenia (po otrzymanu numeru PESEL).
 
Ważność dowodu osobistego:
Dowód ważny jest 10 lat od daty jego wydania.
- jeżeli dowód został wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia termin ważności dowodu wynosi 5 lat,
- jeżeli dowód został wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia to taki dokument został wydany na czas nieoznaczony.
 
Wydanie dowodu osobistego:
Wniosek o dowód składa się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - do ostatniego miejsca jego pobytu.
W wyjątkowych sytuacjach, wniosek można złożyć do urzędu właściwego ze względu na zameldowanie pobytu czasowego, jeżeli złożenie we właściwym organie gminy jest niemożliwe.
 
Dowód odbiera się osobiście.
Przy odbiorze dowodu przez cudzoziemca, który nabył obywatelstwo polskie zostaje zwrócona karta stałego lub czasowego pobytu.

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - piątek: 7.00 -15.00
 
Podstawa prawna
1. ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 01.87.960),
2. rozporządzenia: wzory dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydania dowodów ososbistych ich wymiany i zwrotowi lub utracie (Dz.U. 00.112.1182 ze zmianami) i opłacie za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. 00.105.1110)
 
Wymagane dokumenty
1. osobiste złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku
w przypadku małoletniego wniosek należy złożyć w obecności przedstwaiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, wniosek powinien być przez niego potwierdzony,
2. aktualne dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm
przedstawiajace osobę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
Wyjątek stanowią osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadmi swojego wyznania oraz osoby z wadami narządu wzroku. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osoby w ciemnych okularach, czy w nakryciu głowy jest odpowiednio orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wady wzroku lub zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.
Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty za dowód osobisty jest zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form tej pomocy.
3. odpisy skrócone
a) aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
b) aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku (dokumentu tego nie dostarcza się wtedy, gdy akt małżeństwa znajduje się w księgach stanu cywilnego urzędu, w którym osoba ubiega się o dowód).
Oryginały złożonych odpisów stanowią dokumentację wydanych dowodów i pozostają w urzędzie gminy. W sytuacji gdy wnioskodawca nie posiada odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa zobowiązany jest zwrócić się do tego urzędu stanu cywilnego gdzie odpis został sporządzony.

Wniosek i odpis na podstawie ustawy o opłacie skarbowej są zwolnione z opłaty.

Czas realizacji

sprawa załatwiana w terminie 1 miesiąca

Opłaty

Brak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Skąpe
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jan Czarnuszewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jan Czarnuszewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-18 13:34:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ireneusz Noji
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-18 13:34:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ireneusz Noji
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-17 13:02:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony