ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Skąpe
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Aktualizacja opłaty użytkowania wieczystego

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej, lokalowej i rolnictwa

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów młodocianych

Samodzielne stanowisko ds. kadr, oświaty i kultury

Ewidencja działalności gospodarczej

Samodzielne stanowisko do spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

Kwalifikacja wojskowa

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych, obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego

Nadawanie Numeru Ewidencyjnego PESEL

Samodzielne stanowisko do spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

Obowiązkowa wymiana dowodu osobistego

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych, obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego

Opłata planistyczna

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Otrzymanie świadczenia rekompensującego

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych, obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego

Podział nieruchomości

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej, lokalowej i rolnictwa

Pomoc materialna dla uczniów

Samodzielne stanowisko ds. kadr, oświaty i kultury

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej, lokalowej i rolnictwa

Rejestr wyborców

Samodzielne stanowisko do spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

Rozgraniczania nieruchomości

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej, lokalowej i rolnictwa

Sprzedaż lokali komunalnych - bezprzetargowa na rzecz najemców tych lokali

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej, lokalowej i rolnictwa

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej, lokalowej i rolnictwa

Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji dowodów osobistych

Samodzielne stanowisko do spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

Ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji celu publicznego

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Wydawanie dowodów osobistych

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych, obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego

Wydawanie zaświadczenia o zamieszkaniu

Samodzielne stanowisko do spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci ciekłych

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów ze środowiska

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej, lokalowej i rolnictwa

Wydzierżawianie gruntów komunalnych

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej, lokalowej i rolnictwa

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego

Samodzielne stanowisko do spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

Wymiana lub utrata dowodu osobistego

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych, obywatelskich, obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego

Zameldowanie cudzoziemców

Samodzielne stanowisko do spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

Zameldowanie na pobyt czasowy

Samodzielne stanowisko do spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

Zameldowanie na pobyt stały

Samodzielne stanowisko do spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Samodzielne stanowisko do spraw obywatelskich i działalności gospodarczej

Zezwolenie na zajęcia pasa drogowego

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej