ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Sprawy obywateli 16695
Wydziały 78607
Sprawy 128689
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7955
Jednostki pomocnicze 36545
Jednostki organizacyjne 21249
SP Ołobok 204
Organizacja 9117
Statut 3631
Programy Rozwoju 3880
SP Niekarzyn 353
Organizacja 7286
Statut 4236
OPS w Skąpem 126
Organizacja 15422
Statut 6042
Regulamin 3746
Majątek Gminy 17003
Oświadczenia majątkowe 1343
Radni 98
Rok 2012 8333
Rok 2013 7178
Rok 2014 10290
Rok 2015 3479
Rok 2016 3578
Rok 2017 3291
Rok 2018 811
Pracownicy Urzędu 1206
Rok 2012 3158
Rok 2013 4247
Rok 2014 6220
Rok 2015 2782
Rok 2016 1851
Rok 2017 1705
Rok 2018 533
Kierownicy Jednostek 187
Rok 2012 3678
Rok 2013 4209
Rok 2014 2223
Rok 2015 2949
Rok 2016 1939
Rok 2017 1385
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 125815
Ogłoszenia 743252
Archiwum 51971
Obwieszczenia 33693
Obwieszczenia 2019 2204
Obwieszczenia 2018 23156
Obwieszczenia 2017 51876
Obwieszczenia 2016 48312
Obwieszczenia 2015 64123
Obwieszczenia 2014 76570
Obwieszczenia 2013 109879
Obwieszczenia 2012 68928
Obwieszczenia 2010 122561
Obwieszczenia 2009 78346
Obwieszczenia 2008 70781
Obwieszczenia 2011 73674
Obwieszczenia 2007 39611
Obwieszczenia 2006 34917
Zamówienia publiczne 132941
Zamówienia do 30.000 EURO 39368
Zamówienia powyżej 30.000 EURO 297588
Plan zamówień publicznych 3429
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 194677
Archiwum 6680
Zadania publiczne 161023
Archiwum 8966
Rejestry i archiwa 13814
Rejestr informacji o środowisku 1269627
Rejestr działalności regulowanej 15199
Rejestr instytucji kultury 7466
Wybory 11192
Referendum ogólnokrajowe 2015 274
Informacje ogólne 6406
Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego 1905
Informacje dla wyborcy 1902
Obwodowe komisje do spraw referendum 5222
Wybory Ławników Sądowych na kadencję 2016-2019 3107
Wybory prezydenckie 2015 1703
Informacje ogólne 7679
Informacje dla wyborcy 4895
Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego 3003
Głosowanie korespondencyjne 2747
Obwodowe Komisje Wyborcze 3732
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 6625
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 583
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 10266
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 17472
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2007 11380
Wybory samorządowe 2006 31321
Wybory samorządowe 2010 20115
Wybory samorządowe 2014 28172
Wybory samorządowe 2018 9780
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2017 9477
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2018 4580
Informacje nieudostępnione 12160
Statystyki 10978
Rejestr zmian 1483054
Petycje, dostęp do informacji publicznej, lobbing, ponowne wykorzystanie 2641
Petycje 3506
Dostęp do informacji publicznej 2034
Lobbing 2227
Ponowne wykorzystanie 1717
Ochrona Danych Osobowych 2967

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Adres 30329
Organizacja 35510
Organy Gminy 921
Wójt 26180
Rada Gminy 247
Kadencja 2002-2006 4538
Kadencja 2006-2010 5377
Kadencja 2010-2014 7057
Kadencja 2014-2018 5024
Kadencja 2018-2023 862
Komisje Rady 221
Kadencja 2002-2006 4441
Kadencja 2006-2010 5113
Kadencja 2010-2014 5842
Kadencja 2014-2018 4617
Kadencja 2018-2023 688
Terminy komisji 13035
Protokoły z komisji 23
Komisja Budżetu 30689
Komisja Oświaty 14879
Komisja Porządku 16942
Komisja Rewizyjna 56
Wnioski i interpelacje 2639
Terminy sesji 3145
Rok 2011 9767
Rok 2012 21555
Rok 2013 24571
Rok 2014 23983
Rok 2015 16203
Rok 2016 13370
Rok 2017 10321
Rok 2018 7862
Rok 2019 1069
Protokoły z sesji 37
Kadencja 2010-2014 82037
Kadencja 2014-2018 46637
Kadencja 2018-2023 1680
Projekty uchwał 728
Rok 2012 21188
Rok 2013 23057
Rok 2014 23575
Rok 2015 16189
Rok 2016 12065
Rok 2017 11195
Rok 2018 5742
Rok 2019 788
Uchwały Rady Gminy 1018
Rok 2002 142
Sesja Nr I z dnia 2002-11-19 18258
Sesja Nr II z dnia 2002-12-09 24653
Sesja Nr III z dnia 2002-12-30 15816
Rok 2003 119
Sesja Nr IV z dnia 2003-01-31 25306
Sesja Nr V z dnia 2003-02-25 16938
Sesja Nr VI z dnia 2003-03-27 12315
Sesja Nr VII z dnia 2003-04-25 6526
Sesja Nr VIII z dnia 2003-05-16 10072
Sesja Nr IX z dnia 2003-07-11 13244
Sesja Nr X z dnia 2003-09-10 11162
Sesja Nr XI z dnia 2003-09-30 11003
Sesja Nr XII z dnia 2003-10-23 7011
Sesja Nr XIII z dnia 2003-12-11 21311
Sesja Nr XIV z dnia 2003-12-30 11896
Rok 2004 88
Sesja Nr XV z dnia 2004-01-30 21550
Sesja Nr XVI z dnia 2004-03-31 11178
Sesja Nr XVII z dnia 2004-04-28 12793
Sesja Nr XVIII z dnia 2004-05-20 5419
Sesja Nr XIX z dnia 2004-05-28 5468
Sesja Nr XX z dnia 2004-06-09 14713
Sesja Nr XXI z dnia 2004-07-12 10608
Sesja Nr XXII z dnia 2004-09-09 9628
Sesja Nr XXIII z dnia 2004-10-07 10611
Sesja Nr XXIV z dnia 2004-12-08 22278
Sesja Nr XXV z dnia 2004-12-29 10398
Rok 2005 112
Sesja Nr XXVI z dnia 2005-02-01 19826
Sesja Nr XXVII z dnia 2005-03-04 13511
Sesja Nr XXVIII z dnia 2005-03-31 13379
Sesja Nr XXIX z dnia 2005-04-28 14581
Sesja Nr XXX z dnia 2005-05-13 5255
Sesja Nr XXXI z dnia 2005-06-27 20027
Sesja Nr XXXII z dnia 2005-07-06 5463
Sesja Nr XXXIII z dnia 2005-08-24 8815
Sesja nr XXXIV z dnia 2005-09-30 11756
Sesja Nr XXXV z dnia 2005-11-25 18711
Sesja Nr XXXVI z dnia 2005-12-21 10779
Rok 2006 153
Sesja Nr XXXVII z dnia 2006-02-23 28158
Sesja Nr XXXVIII z dnia 2006-03-13 8624
Sesja Nr XXXIX z dnia 2006-04-25 16354
Sesja Nr XL z dnia 2006-06-29 17144
Sesja Nr XLI z dnia 2006-09-01 11463
Sesja Nr XLII z dnia 2006-09-29 11485
Sesja Nr XLIII z dnia 2006-10-05 7198
Sesja Nr XLIV z dnia 2006-10-26 12441
Sesja Nr I z dnia 2006-11-24 14663
Sesja Nr II z dnia 2006-12-06 14106
Sesja nr III z dnia 2006-12-28 17176
Rok 2007 116
Sesja Nr IV z dnia 2007-02-23 18020
Sesja nr V z dnia 2007-03-30 16761
Sesja nr VI z dnia 2007-04-20 5421
Sesja nr VII z dnia 2007-04-27 10935
Sesja nr VIII z dnia 2007-05-29 8605
Sesja nr IX z dnia 2007-06-26 20193
Sesja nr X z dnia 2007-08-30 13377
Sesja nr XI z dnia 2007-09-13 6655
Sesja nr XII z dnia 2007-09-28 11390
Sesja nr XIII z dnia 29-10-2007 16519
Sesja nr XIV z dnia 30-11-2007 37181
Sesja nr XV z dnia 21-12-2007 13679
Rok 2008 136
Sesja nr XVI z dnia 18-01-2008 4261
Sesja nr XVII z dnia 15-02-2008 10393
Sesja nr XVIII z dnia 31-03-2008 15906
Sesja nr XIX z dnia 25-04-2008 17363
Sesja nr XX z dnia 30-05-2008 10632
Sesja nr XXI z dnia 20-06-2008 5346
Sesja nr XXII z dnia 15-07-2008 15898
Sesja nr XXIII z dnia 11-08-2008 7954
Sesja nr XXIV z dnia 19-09-2008 12081
Sesja nr XXV z dnia 31-10-2008 23356
Sesja nr XXVI z dnia 28-11-2008 16914
Sesja nr XXVII z dnia 11-12-2008 5001
Sesja nr XXVIII z dnia 19-12-2008 20640
Rok 2009 250
Sesja nr XXIX z dnia 30-01-2009 15549
Sesja nr XXX z dnia 11-02-2009 3875
Sesja nr XXXI z dnia 27-02-2009 11898
Sesja nr XXXII z dnia 09-03-2009 4332
Sesja nr XXXIII z dnia 27-03-2009 7742
Sesja nr XXXIV z dnia 23-04-2009 9759
Sesja nr XXXV z dnia 29-04-2009 4888
Sesja nr XXXVI z dnia 29-05-2009 6788
Sesja nr XXXVII z dnia 25-06-2009 13007
Sesja nr XXXVIII z dnia 08-07-2009 3675
Sesja nr XXXIX z dnia 12-08-2009 5272
Sesja nr XL z dnia 15-09-2009 8384
Sesja nr XLI z dnia 16-10-2009 6071
Sesja nr XLII z dnia 27-11-2009 23131
Sesja nr XLIII z dnia 30-12-2009 41309
Rok 2010 333
Sesja nr XLIV z dnia 29.01.2010 10727
Sesja nr XLV z dnia 26.02.2010 10199
Sesja nr XLVI z dnia 26.03.2010 10427
Sesja nr XLVII z dnia 15.04.2010 8658
Sesja nr XLVIII z dnia 30.04.2010 7688
Sesja nr L z dnia 26.06.2010 10403
Sesja nr LI z dnia 16.07.2010 12246
Sesja nr LII z dnia 27.08.2010 22314
Sesja nr LIII z dnia 30.09.2010 11079
Sesja nr LIV z dnia 04.11.2010 27506
Sesja nr I z dnia 02.12.2010 7362
Sesja nr III z dnia 08.12.2010 6004
Sesja nr IV z dnia 29.12.2010 29800
Rok 2011 32
Sesja nr V z dnia 21.01.2011 7588
Sesja nr VI z dnia 04.03.2011 22013
Sesja nr VII z dnia 21.04.2011 14069
Sesja nr VIII z dnia 16.05.2011 5303
Sesja nr IX z dnia 03.06.2011 9604
Sesja nr X z dnia 22.06.2011 19084
Sesja nr XI z dnia 29.07.2011 6584
Sesja nr XII z dnia 02.09.2011 9001
Sesja nr XIII z dnia 28.10.2011 14929
Sesja nr XIV z dnia 18.11.2011 14509
Sesja nr XV z dnia 14.12.2011 5317
Sesja nr XVI z dnia 29.12.2011 24996
Rok 2012 0
Sesja nr XVII z dnia 27.01.2012 10297
Sesja nr XVIII z dnia 09.03.2012 18470
Sesja nr XIX z dnia 27.04.2012 13247
Sesja nr XX z dnia 13.06.2012 9626
Sesja nr XXI z dnia 27.07.2012 4353
Sesja nr XXII z dnia 13.08.2012 6706
Sesja nr XXIII z dnia 20.09.2012 14497
Sesja nr XXIV z dnia 24.10.2012 9841
Sesja nr XXV z dnia 16.11.2012 12375
Sesja nr XXVI z dnia 14.12.2012 25196
Sesja nr XXVII z dnia 28.12.2012 13983
Rok 2013 55
Sesja nr XXVIII z dnia 31.01.2013 8647
Sesja nr XXIX z dnia 28.02.2013 15362
Sesja nr XXX z dnia 26.03.2013 7792
Sesja nr XXXI z dnia 24.04.2013 7461
Sesja nr XXXII z dnia 24.05.2013 9928
Sesja nr XXXIII z dnia 14.06.2013 4179
Sesja nr XXXIV z dnia 21.06.2013 8153
Sesja nr XXXV z dnia 09.08.2013 9166
Sesja nr XXXVI z dnia 27.09.2013 4800
Sesja nr XXXVII z dnia 21.10.2013 14180
Sesja nr XXXVIII z dnia 15.11.2013 15813
Sesja nr XXXIX z dnia 03.12.2013 11679
Sesja nr XL z dnia 20.12.2013 19606
Rok 2014 178
Sesja nr XLI z dnia 10.01.2014 8500
Sesja nr XLII z dnia 20.02.2014 18302
Sesja nr XLIII z dnia 31.03.2014 15249
Sesja nr XLIV z dnia 30.04.2014 9913
Sesja nr XLV z dnia 30.05.2014 13283
Sesja nr XLVI z dnia 26.06.2014 8981
Sesja nr XLVII z dnia 22.07.2014 6027
Sesja nr XLVIII z dnia 12.09.2014 9889
Sesja nr XLIX z dnia 30.09.2014 6125
Sesja nr L z dnia 09.10.2014 3334
Sesja nr LI z dnia 29.10.2014 13206
Sesja nr I z dnia 01.12.2014 8193
Sesja nr II z dnia 11.12.2014 5645
Sesja nr III z dnia 23.12.2014 25036
Rok 2015 8
Sesja nr IV z dnia 30.01.2015 21471
Sesja nr V z dnia 27.03.2015 15722
Sesja nr VI z dnia 29.05.2015 12039
Sesja nr VII z dnia 25.06.2015 7510
Sesja nr VIII z dnia 24.07.2015 5936
Sesja nr IX z dnia 18.09.2015 7746
Sesja nr X z dnia 30.10.2015 9155
Sesja nr XI z dnia 27.11.2015 12313
Sesja nr XII z dnia 30.12.2015 10263
Rok 2016 0
Sesja nr XIII z dnia 07.03.2016 15956
Sesja nr XIV z dnia 29.04.2016 11061
Sesja nr XV z dnia 20.05.2016 3661
Sesja nr XVI z dnia 25.05.2016 6646
Sesja nr XVII z dnia 23.06.2016 13039
Sesja nr XVIII z dnia 26.08.2016 9797
Sesja nr XIX z dnia 23.09.2016 5452
Sesja nr XX z dnia 10.10.2016 4551
Sesja nr XXI z dnia 28.10.2016 8340
Sesja nr XXII z dnia 25.11.2016 10491
Sesja nr XXIII z dnia 16.12.2016 10467
Sesja nr XXIV z dnia 28.12.2016 6066
Rok 2017 127
Sesja nr XXV z dnia 25.01.2017 5153
Sesja nr XXVI z dnia 17.02.2017 4182
Sesja nr XXVII z dnia 24.02.2017 2932
Sesja nr XXVIII z dnia 24.04.2017 7519
Sesja nr XXIX z dnia 26.05.2017 6822
Sesja nr XXX z dnia 29.06.2017 3513
Sesja nr XXXI z dnia 11.08.2017 3380
Sesja nr XXXII z dnia 14.09.2017 7980
Sesja nr XXXIII z dnia 27.10.2017 5757
Sesja nr XXXIV z dnia 30.11.2017 6177
Sesja nr XXXV z dnia 21.12.2017 7937
Rok 2018 16
Sesja nr XXXVI z dnia 19.01.2018 2553
Sesja nr XXXVII z dnia 22.02.2018 3836
Sesja nr XXXVIII z dnia 23.03.2018 4754
Sesja nr XXXIX z dnia 27.04.2018 4122
Sesja nr XL z dnia 30.05.2018 2780
Sesja nr XLI z dnia 29.06.2018 4103
Sesja nr XLII z dnia 22.08.2018 3868
Sesja nr XLIII z dnia 27.09.2018 1180
Sesja nr XLIV z dnia 18.10.2018 1245
Sesja nr I z dnia 22.11.2018 1387
Sesja nr II z dnia 30.11.2018 853
Sesja nr III z dnia 07.12.2018 2025
Sesja nr IV z dnia 21.12.2018 2642
Rok 2019 0
Sesja nr V z dnia 29.01.2019 3152
Sesja nr VI z dnia 13.03.2019 859
Sesja nr VII z dnia 26.04.2019 255
Prawo miejscowe 26
Rok 2006 16873
Rok 2007 35401
Rok 2008 29888
Rok 2009 22036
Rok 2010 22991
Rok 2011 27782
Rok 2012 56862
Rok 2013 28880
Rok 2014 40882
Rok 2015 18221
Rok 2016 35833
Rok 2017 10162
Rok 2018 6520
Rok 2019 1219
Zarządzenia Wójta 1324
Rok 2002 15277
Rok 2003 80553
Rok 2004 78676
Rok 2005 67085
Rok 2006 60471
Rok 2007 60075
Rok 2008 52850
Rok 2009 91259
Rok 2010 74134
Rok 2011 99348
Rok 2012 106123
Rok 2013 93077
Rok 2014 90660
Rok 2015 66176
Rok 2016 50532
Rok 2017 32869
Rok 2018 16676
Rok 2019 1994
Zarządzenia Kierownika Urzędu 1000
Rok 2004 37970
Rok 2005 38342
Rok 2006 14296
Rok 2007 31570
Rok 2008 16493
Rok 2009 27700
Rok 2010 31611
Rok 2011 40472
Rok 2012 39104
Rok 2013 24214
Rok 2014 13218
Rok 2015 10981
Rok 2016 14055
Rok 2017 15666
Rok 2018 6945
Podatki i opłaty 550
Podatki 518
Podatek rolny 102944
Podatek leśny 16537
Podatek od nieruchomości 31512
Podatek od środków transportowych 12525
Opłaty lokalne 177
Opłata miejscowa 9198
Opłata targowa 4395
Opłata od posiadania psów 4106
Statuty sołectw 15053
Statut gminy 18952
Regulamin Urzędu 49735
Referaty i stanowiska 34942
Zamierzenia gminy i prognozy 16409
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 5928
Program Ochrony Środowiska 5831
Program usuwania azbestu 6933
Plan Rozwoju Lokalnego 5052
Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego 3925
Plany Odnowy Miejscowości 4242
Strategia Gminy do 2010 r. 5397
Kontrole 23587
Protokoły kontroli 4155
Budżet 387
Rok budżetowy 2003 96
Rok budżetowy 2004 21
Rok budżetowy 2005 5206
Rok budżetowy 2006 8345
Rok budżetowy 2007 46430
Rok budżetowy 2008 53685
Rok budzetowy 2009 55227
Rok budżetowy 2010 53347
Rok budżetowy 2011 60205
Rok budżetowy 2012 65273
Rok budżetowy 2013 63427
Rok budżetowy 2014 88142
Rok budżetowy 2015 39000
Rok budżetowy 2016 46949
Rok budżetowy 2017 32483
Rok budżetowy 2018 18176
Rok budżetowy 2019 1345
Sprawozdania budżetowe 364
Rok budżetowy 2019 59
Rok budżetowy 2018 1896
Rok budżetowy 2017 3004
Rok budżetowy 2016 4291
Rok budżetowy 2015 6664
Rok budżetowy 2014 6810
Rok budżetowy 2013 6948
Rok budżetowy 2012 15147
Rok budżetowy 2011 18074
Rok budżetowy 2010 16979
Rok budżetowy 2009 17130
Sprawozdania finansowe 6
Rok budżetowy 2018 140
Emisja obligacji 2016 1719
Emisja obligacji 2017 1437
Opinie RIO 11478
Informacja o jakości wody 71
Rok 2017 5305
Rok 2016 2319
Rok 2015 2600
Gospodarka odpadami 36
Analiza stanu gospodarki odpadami 4966
Konsultacje społeczne 16891

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa sewisu 6716
Strona główna 0
Instrukcja korzystania z Biuletynu 11222
Skape.pl 0
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Skąpe
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu